1

2

3

4

5

 

Mocne dofinansowanie inwestycji

Dla większości Polaków oczywistym jest, że pieniądze z Unii Europejskiej wydawane w miastach jak Wrocław czy Poznań to wielka szansa na rozwój, której nie można zaprzepaścić. Jednak sam fakt, że już teraz miasta te otrzymują milionowe wsparcie, jest niejako gwarantem zawyżania faktycznej siły gospodarki danego regionu. Skoro w mieście jak Wrocław buduje się dzisiaj dziesiątki kilometrów dróg, renowacji oddaje się kilometry kanalizacji, chodników, sieci elektrycznej, buduje się oczyszczalnie ścieków oraz nowe trasy wylotowe z miasta – pieniądze stale krążą i do kasy miasta wpływają spore podatki od podwykonawców. Kiedy jednak skończą się wszystkie te wielkie inwestycje i kluczowe place budowy zostaną zamknięte, miasto będzie musiało poradzić sobie z utrzymaniem wszystkich tych obiektów. Wrocław nie tak dawno temu otrzymał swój nowiutki wielki stadion, który spełnia teraz niemal wszystkie światowe wymagania, jakie można tylko postawić obiektowi sportowemu. A jednak już teraz nie brakuje słów krytyki pokazujących, że brakuje koncepcji na wykorzystanie tego obiektu, Continue reading “Mocne dofinansowanie inwestycji” »

Rozkwit widoczny na pierwszy rzut oka

Dla niemal każdego współczesnego Polaka oczywistym jest, że pieniądze z Unii Europejskiej oraz pośrednie środki finansowe wygenerowane przy okazji organizowania Euro 2012 to wielkie pieniądze, liczone w miliardach, których w inny sposób nasza gospodarka by nie otrzymała. Na liście miast najlepiej radzących sobie z wykorzystywaniem tych pieniędzy naturalnie znajdują się największe polskie aglomeracje, które jak Wrocław mają doskonałe doświadczenie w tematyce prowadzenia najróżniejszych inwestycji i ważnych projektów, jak chociażby budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków. Wiele z tych projektów Wrocław jak i inne miasta z Polski trzymały w szufladach swoich urzędników długimi dekadami w świadomości, że nie ma absolutnie cienia szans na zorganizowanie pieniędzy na takie działania. Dzisiaj pomoc z UE oraz pośrednie pieniądze wpompowane do gospodarki przez firmy zaangażowane w Euro 2012 jest nieodzowna i miasta jak Wrocław dosłownie przechodzą renesans, jeśli chodzi o takie prace jak unowocześnienie kanalizacji czy renowacja dróg, odbudowa starego dworca kolejowego. Continue reading “Rozkwit widoczny na pierwszy rzut oka” »

Sukces polskich metropolii

Miasta w Polsce ostatnio mogą pochwalić się niesamowitym tempem wzrostu, którego głównymi autorami są oczywiście środki finansowe z Unii Europejskie wspomagane krajowym budżetem. Gdyby nie wstąpienie Polski do UE postęp w pewnych dziedzinach ekonomii byłby zdecydowanie wolniejszy a jeśli chodzi o tempo inwestycji infrastrukturalnych – można śmiało stwierdzić, że byłoby ono zdecydowanie wolniejsze. Miasta pokroju Wrocławia naturalnie nadal otrzymywały dość spore środki na prowadzenie swoich prac renowacyjnych, ponowne układanie kanalizacji pod głównymi trasami a następne ponowne układanie całych jezdni. Ale nie można by porównać tego niewątpliwie do skali prac budowlanych, jakie aktualnie trwają we Wrocławiu. Wielu kierowców jeszcze do dzisiaj ma liczne powody do narzekań, ponieważ miasto jest mocno rozkopane a dworzec stosunkowo niedawno został oddany do użytku. Continue reading “Sukces polskich metropolii” »

Korzyści dla polskiego miasta

Nowoczesne miasta zyskują coraz więcej na obecności w Unii Europejskiej i zdaje się, że zauważają to kolejne nawet mniejsze aglomeracje. Wcześniej wśród miast najlepiej radzących sobie z wykorzystaniem środków unijnych dominowały rzecz jasna tak wielkie metropolie jak Wrocław czy Poznań. Miały one już swój dość dobrze ukształtowany biznes a administracja samorządowa posiadała niewątpliwą wprawę w tworzeniu wniosków i wybieraniu takich projektów, które na dofinansowanie mają największe znaczenie. Wrocław dodatkowo jako jedno z miast zaangażowanych wyjątkowo żywo w tworzenie otoczki na Euro 2012 mógł liczyć na miliony wyciekające z wielkiego środka funduszów przeznaczonych dla miast organizatorów. Ponieważ Wrocław znajduje się stosunkowo blisko Krakowa, wszelkie projekty infrastrukturalne napotykały na natychmiastowe zainteresowanie ze strony polityków nawet szczebla centralnego. Dzięki temu Wrocław czy Poznań to miasta dzisiaj rozkopane i wciąż przechodzące renowację, ale pomimo chwilowych utrudnień w ruchu czy funkcjonowaniu dworców kolejowych, ludziom pozostaje cieszyć się z faktu tak agresywnej ekspansji technologicznej i infrastrukturalnej swojego miasta. Continue reading “Korzyści dla polskiego miasta” »

Zyski dla polskich metropolii

Zarabianie pieniędzy przez wielkie aglomeracje jest bez wątpienia zagadnieniem dużo łatwiejszym, niż w przypadku malutkich regionów i ubogich samorządów. Teoretycznie zadaniem unii Europejskiej oraz jej wielu czołowych programów wsparcia powinno być stymulowanie regionów najbiedniejszych, by to one skutecznie rodziły nowe przedsiębiorstwa i same radziły sobie zacofaniem technologicznym i bezrobociem poprzez tworzenie nowoczesnych miejsc pracy. Jednak aby te ubogie samorządy mogły przeprowadzić jakąś pionierską inwestycję pokroju budowy ekologicznej oczyszczalni ścieków, konieczne jest znalezienie urzędników tego samorządu, którzy będą w stanie przeprowadzić cały wniosek o pomoc finansową od A do Z. Continue reading “Zyski dla polskich metropolii” »

Promocja polskich miast

Widać dzisiaj jak na dłoni, że pieniądze płynące do krajowego budżetu z Unii Europejskiej zostały wykorzystane w Polsce w bardzo wysokim stopniu, ale nadal tylko niektóre miasta mogą pochwalić się aktywnym uczestniczeniem w licznych projektach i programach, jakie pokazały się na rynku od czasu wstąpienia naszego kraju do Wspólnoty. Dodatkowym impulsem dla wielu miast okazało się także współorganizowanie Euro 2012 – nie jest jednak zaskoczeniem, że nawet miasta, w których nie ma stadionu gospodarza Euro, trwały liczne inwestycje opiewające na miliony, mające na celu poprawić wizerunek całego kraju przed organizacją tych wielkich mistrzostw. W istocie największy zastrzyk finansowy otrzymały państwa pokroju Wrocławia a ponieważ tam od lat urzędnicy mają doskonałą wprawę w wydawaniu pieniędzy – mają przygotowane dokładne listy inwestycji i wiedzą natychmiast, Continue reading “Promocja polskich miast” »

Znaczenie polskich miast

Miasta w całej Polsce przeżywają ostatnio swój prawdziwy renesans i większość samorządów umiejętnie wykorzystuje spore środki z licznych programów pomocowych. Infrastruktura w miastach jak Wrocław wymagała kapitalnego remontu od wielu dekad, ale dopiero teraz udało się zebrać ze środków Unii Europejskiej oraz polskiego budżetu sumy wystarczające do przeprowadzenia tak skoordynowanej i skomplikowanej akcji, jak renowacja dróg w samym centrum. Ale poprawienie warunków infrastruktury to niewątpliwie jeden z kluczy do sukcesu biznesowego danej metropolii i zdają się wiedzieć o tym doskonale niemal wszyscy ludzie zaangażowani w proces przygotowywania strategii rozwoju dużych miast. W ośrodkach jak Poznań czy Wrocław od lat pracują osoby, których jedynym zadaniem jest umiejętne przygotowywanie wniosków o najróżniejsze środki finansowe do swoich kluczowych inwestycji, nie brakuje specjalnych jednostek administracyjnych zajmujących się tylko i wyłącznie obsługą takich procesów. Na tym tle mniejsze samorządy i małe miasteczka często wydają się dużo gorzej zorganizowane. Continue reading “Znaczenie polskich miast” »

Rozwój polskich miast gospodarzy

Dzisiaj rywalizacja między miastami polski jest wyjątkowo zacięta i można ponad wszelką wątpliwość stwierdzić, że nie zmieni się to w najbliższym czasie. Polska dzięki organizacji EURO 2012 a wcześniej dzięki wstąpieniu do Unii Europejskiej, otrzymała wielkie pieniądze, których celem było jedynie wsparcie infrastrukturalnych inwestycji i przedsiębiorstw planujących wprowadzić kraj w nową erę technologicznego postępu. Oczywiście ośrodki miejskie jak Wrocław czy Poznań najszybciej wyczuły możliwości płynące z faktu swojej wielkości i natychmiast zaczęły wydawać pieniądze na potęgę unowocześniając swoje porty lotnicze, dworce kolejowe, poprawiając sieć drogową wokół miasta o dodatkowe obwodnice i tunele. Dzięki kładkom dla pieszych bezpieczeństwo w miastach jak Wrocław ulega poprawie, tak samo jak tempo poruszania się samochodem przez miasto. Na pierwszy rzut oka wydatki takie mają uprzyjemnić życie samym mieszkańcom, ale w dłuższej perspektywie posiadanie nowoczesnej infrastruktury owocuje przede wszystkim w relacjach biznesowych. Continue reading “Rozwój polskich miast gospodarzy” »

Sukces polskich aglomeracji

Niektóre miasta od zawsze miały zdecydowanie łatwiejszą drogę ekspansji niż inne ośrodki w regionie. Jeśli od setek lat ludność okolicznych regionów zjeżdża się do miasta, ponieważ to stale rozrasta się i rozwija oferując perspektywy niemal każdemu pracowitemu lub pomysłowemu człowiekowi. Miasta takie jak Wrocław już od niepamiętnych materiałów dziennikarskich i wpisów historycznych kronikarzy wymieniane było jako jeden z głównych ośrodków swojego regionu i w skali polityki międzynarodowej istnieje przynajmniej kilka krajów, które kiedyś posiadały to miasto we własnej administracji i po dziś dzień nie brakuje takich, którzy chętnie widzieliby Wrocław w granicach swojego kraju. Dzisiaj Wrocław jest jednak całkowicie polskim miastem i jako takie w ostatnim czasie wyjątkowo wiele zyskała na licznych inwestycjach infrastrukturalnych, budowlanych i kulturalnych, Continue reading “Sukces polskich aglomeracji” »

Rozwój polskich miejscowości

Każde polskie miasto przeżywa w ostatnim czasie wyjątkowo mocno rozkwit. Te ośrodki miejskie, które jak Wrocław potrafiły wykorzystać możliwości idące za organizacją wielkich festiwali i turniejów sportowych już dawno znane były na arenie międzynarodowej jako doskonałe miejsca do organizowania większych imprez międzynarodowych. Dzisiaj jednak dzięki członkostwu w Unii Europejskiej możliwości polskich miast są jeszcze większe za sprawą bardzo aktywnego pozyskiwania i wykorzystywania środków unijnych wspierających najróżniejsze ważne inwestycje, w tym te najważniejsze z punktu widzenia polskich miast – inwestycje infrastrukturalne. Z konkurencyjnego punktu widzenia wyzwaniem dla polskiej gospodarki niemal od zawsze było zadbanie o swoją sieć komunikacyjną zarówno w skali międzynarodowej spedycji, jak i poruszania się bezpośrednio w obrębie tak wielkich miast jak Warszawa czy Wrocław. Continue reading “Rozwój polskich miejscowości” »